Ochrana súkromia (GDPR)

GDPR
B-Group s.r.o.
Pri štadióne 3347/17 085 01 Bardejov
  • IČO53448456
  • DIČ2121370185
  • IČ DPHSK2121370185, podľa §4, registrácia od 1.1.2021
Prevádzkujeme e-shop na webovej stránke www.trojansport.sk
Niektoré osobné údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb, predaja tovaru a prevádzky našej webovej stránky.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR")
I. Spracúvanie osobných údajov
A. Spracúvanie osobných údajov pri použití kontaktného formulára
Ak sa pýtate na naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom formulára na zadanie otázky. Sú to tieto údaje: Meno, Priezvisko,e-mail,tel. kontakt.
Z akého dôvodu?
Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších podmienkach týkajúcich sa tovaru a služieb. 
Na akom právnom základe?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - rokovanie o zmluve alebo vykonávanie predzmluvných opatrení na vašu žiadosť.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracúvať najdlhšie po dobu 365 dní od našej poslednej komunikácie. 
B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu 
Ak u nás uskutočníte nákup, budeme pracovať s údajmi, ktoré ste vyplnili. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa,  
Z akého dôvodu?
Vaše osobné údaje potrebujeme spracúvať na plnenie zmluvy - na doručenie nášho tovaru alebo služieb k vám. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj v súvislosti so stavom vašej objednávky, prípadne v súvislosti s vašimi reklamáciami alebo otázkami. 
Osobné údaje budeme spracúvať aj na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely alebo na riešenie sťažností a iné ).
Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?
Spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie našej zákonnej povinnosti.
Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Po dobu poskytovania našej služby a následne 365 dní od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.
C. Newslettre (obchodné oznámenia)
Pokiaľ nie ste zákazník, ktorý nakupuje a pri nákupe ste nás z toho odhlásili, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich newsletterov.
Na akom právnom základe?
Umožňuje nám to § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.
Ako dlho budeme spracúvať osobné údaje?
1 rok/rok od vášho posledného nákupu. Z odberu zásielok sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktovať: objednavky@trojansport.sk
II. Kto získa prístup k údajom?
Vaše údaje zostanú u nás. Prístup k údajom však získajú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré pre nás pracujú, pretože nám pomáhajú s prevádzkou nášho e-shopu. Sú to napr:
- spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním tovaru Slovak Parcel Service
- spoločnosti zaoberajúce sa zasielaním platieb Gopay
- poskytovateľ e-mailových služieb FeldHost 
- marketingová agentúra 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim ďalším subjektom:
SLSP - Slovenská Sporitelňa a.s.
Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie. 
III. Čo by ste ešte mali vedieť
Nemáme vymenovaného úradníka pre ochranu osobných údajov.
Naša spoločnosť neprijíma/nevykonáva rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní alebo profilovaní.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese objednavky@trojansport.sk alebo nám zavolajte na +421 949 789 535 
IV. Používanie súborov cookie
Súbory cookie sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Súbory cookie sa potom pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo na inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná. 
Súbory cookie plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, pamätajú si vaše preferencie a vo všeobecnosti zlepšujú používateľský zážitok. Môžu tiež zabezpečiť, aby reklamy, ktoré vidíte online, boli lepšie prispôsobené vám a vašim záujmom

Na webovej stránke používame tieto súbory cookie:
- Nevyhnutné súbory cookie: sú potrebné na prevádzku webovej lokality, napríklad na to, aby ste sa mohli prihlásiť do zabezpečených oblastí webovej lokality a na ďalšie základné funkcie webovej lokality. Túto kategóriu súborov cookie nemožno vypnúť.
- Analytické/štatistické súbory cookie: tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať a sledovať počet návštevníkov a monitorovať, ako naši návštevníci používajú webovú lokalitu. Pomáhajú nám zlepšovať fungovanie stránky, napríklad tým, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.
- Reklamné súbory cookie: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú vám zobrazovať reklamu a iný obsah, ktorý najlepšie zodpovedá vašim záujmom a online správaniu. Tieto súbory cookie spúšťame len s vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že súbory cookie môžu používať aj tretie strany (napríklad vrátane externých poskytovateľov služieb) a/alebo môžu mať prístup k údajom zhromaždeným prostredníctvom súborov cookie na webovej lokalite.

Ďalšie informácie o súboroch cookie a aktuálny zoznam súborov cookie nájdete v jednotlivých webových prehliadačoch, najčastejšie v časti Nástroje pre vývojárov.

Súhlas je možné vyjadriť prostredníctvom zaškrtávacieho políčka v lište súborov cookie. Súbory cookie môžete následne odmietnuť v nastaveniach prehliadača alebo nastaviť prehliadač tak, aby používal len niektoré z nich.

Ďalšie informácie o správe súborov cookie v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

V.    Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov


GDPR vám okrem iného dáva právo kontaktovať nás a požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu alebo o obmedzenie spracúvania, požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame, požiadať o vymazanie vašich osobných údajov v určitých situáciách a v určitých prípadoch máte právo na prenosnosť údajov. Môžete namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu. 

Ak sa domnievate, že s vašimi údajmi nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov alebo sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 1.1.2024

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_sk.htm